21st Century Skills

De laatste tijd wordt er in onderwijsland veel gesproken over de zogeheten 21st Century Skills, Vaardigheden voor de 21e Eeuw, die onze kinderen nodig hebben om in de moderne samenleving goed te kunnen gedijen. 

Onderstaand schema en uitleg geven in het kort weer, om welke zeven kernvaardigheden het gaat (bron: Leraar24):


Bron: Kennisnet


1. Communiceren Het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap. 

Dat vraagt: Op verschillende manieren, doelgericht informatie met anderen uitwisselen, luisteren, de kern van een boodschap herkennen, effectief verwoorden, duidelijk zijn, ruis voorkomen, zichtbaar en vindbaar zijn, lef hebben, laten zien wie je bent.

2. Samenwerken Gezamenlijk een doel halen, elkaar aanvullen, inspireren, ondersteunen. 

Dat vraagt: Verschillende rollen in de groep te (h)erkennen (1+1=3), hulp te vragen en te ontvangen, gezamenlijke verantwoordelijkheid en individuele aansprakelijkheid, positieve open houding, flexibel te zijn en een goed aanpassingsvermogen. Lief zijn. 

3. ICT-geletterdheid Vaardigheden voor het effectief en efficiënt gebruik van technologie. 

Dat vraagt: Analyseren en selecteren van gepaste media- en ict-bronnen. Begrijpen hoe in de maatschappij door middel van huidige technologie gecommuniceerd wordt

4. Creativiteit Het vermogen om nieuwe ideeën, benaderingen, oplossingsstrategieën en inzichten buiten de gebaande paden te creëren en te optimaliseren.

Dat vraagt: Effectief en efficiënt technieken kunnen toepassen voor idee-creatie, out of the box denken, iets nieuws bedenken, toegepaste verbeeldingskracht, samenhang zien tussen dingen die anderen onmogelijk zien, buiten gebaande paden, los durven laten van het bekende, expres iets anders doen, vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, onderzoekende houding, anders durven zijn, samenwerken, iemand anders' ogen gebruiken.

5. Kritisch denken Het vermogen om onafhankelijk van anderen een eigen visie of onderbouwde mening te formuleren. 

Dat vraagt: Het cognitieve proces van analyseren, vergelijken, concluderen, interpreteren, evalueren, synthetiseren. Bewust worden van eigen handelen, zelfreflectie, kritisch naar jezelf kijken, eigen visie, onderbouwde eigen mening kunnen formuleren, onafhankelijkheid.

6. Probleemoplossend vermogen Het (h)erkennen dat problemen bestaan en tot een plan van actie kunnen komen om deze op te lossen. 

Dat vraagt: Vraagstukken signaleren, analyseren en definiëren, nieuwe oplossingsstrategieën genereren en selecteren, creativiteit, out of the box denken, doorzettingsvermogen, volharden, samenwerken, bundelen van krachten, pro activiteit, evaluatie en reflectie.

7. Sociale en culturele vaardigheden In staat zijn om met mensen van verschillende etnische, sociale, organisatorische en politieke achtergrond effectief samen te leren, werken en te leven. 

Dat vraagt: Respect voor en kennis van algemene (en cultureel specifieke) omgangsnormen. (H)erkennen, respecteren en benutten van diverse standpunten waardoor samenwerking mogelijk is. Open mind, willen ontdekken. Van elkaar willen leren.


E-mailen
Bellen
Info