Sem training en 21st Century Skills

De training die Sem aanbiedt, heeft aandacht voor Hoofd, Hart en Handen, en bestrijkt daarmee alle zeven genoemde 21st Century Skills. Hieronder volgt een korte toelichting per programma:


Mindfulness

Aangezien Mindfulness draait om het ontwikkelen van de vaardigheid om goed in te zien en te begrijpen wat er in een bepaalde situatie gebeurt, zowel met jezelf als met anderen, kunnen we stellen dat dit het leerproces op alle fronten versterkt. Je bent je meer bewust van wat er gebeurt en hoe je reageert, en leert je aandacht beter te richten op wat je doet. Dit komt alle zeven vaardigheden ten goede. Voor ICT Geletterdheid is dit verband slechts indirect te noemen, voor de overige vaardigheden is er wel degelijk een direct positief verband.


Aardig (&) WIjs

Ook in het Aardig (&) Wijs traject komen de verschillende vaardigheden aan bod, behalve ICT geletterdheid. Aardig (&) Wijs gaat over het bewuster omgaan met jezelf en je omgeving (net als Mindfulness) en richt zich daarnaast op het verder onderzoeken van wat je zelf in de praktijk kunt doen om die omgang positiever te maken.


Design for Change

In het Design for Change projectproces, wat ontworpen is rond de zeven vaardigheden, komen alle vaardigheden volop aan bod, inclusief de ICT vaardigheden.

In de fase VOEL, komt het vooral aan op kritisch denken, samenwerken, sociaal-culturele vaardigheden en communiceren, omdat er gezamenlijk besproken en gekozen moet worden welk probleem aangepakt gaat worden door de groep. In de fasen VERBEELD en DOE zijn al deze vaardigheden ook van belang, alsmede de vaardigheid van creativiteit en uiteraard probleemoplossend vermogen. In de fase DEEL wordt, naast het communiceren, samenwerken, sociaal-culturele vaardigheden en creativiteit, de ICT vaardigheid meer aangesproken. In deze fase wordt nl. verwacht dat het Verhaal van Verandering op een effectieve manier gepresenteerd wordt aan en gedeeld wordt met zoveel mogelijk anderen. E-mailen
Bellen
Info