Mindfulness Training

Mindfulness technieken worden al millennia-lang toegepast in verschillende filosofische en religieuze tradities. Tegenwoordig is het een veelgebruikt begrip in de gezondheidszorg, psychologie, media, het bedrijfsleven en meer recentelijk ook in het onderwijs. Maar wat is Mindfulness eigenlijk?

Jon Kabat Zinn, een van de grondleggers van Mindfulness-beoefening in de moderne tijd, definieert Mindfulness als:

‘Het bewustzijn dat ontstaat door met opzet de aandacht te richten, in het hier en nu, en zonder te oordelen, op het zich ontvouwen van ervaringen, van moment tot moment’

Mindfulness is dus een beoefening die er op gericht is jezelf bewust te worden van wat je van moment tot moment ervaart via je zintuigen en gevoel, in je doen, denken en spreken. In het drukke dagelijkse leven doen en zeggen we veel dingen onbewust. Vaak gaat dat goed, maar misschien nog wel vaker denken we achteraf dat we het beter anders hadden kunnen aanpakken. Ook zijn we het grootste deel van de tijd in ons hoofd bezig met dingen die al voorbij zijn of dingen die (misschien) nog komen gaan. Daarbij vergeten we vaak te ervaren wat er op het moment zelf gebeurt. Iedereen kent hiervan wel voorbeelden: je bent bijvoorbeeld zo druk bezig met het maken van een foto of filmpje om via sociale media te verspreiden, dat je de gefilmde gebeurtenis eigenlijk maar half meekrijgt. Of je zit tijdens een feestje al plannen te maken voor een volgend feestje, waardoor je niet echt geniet van wat er op dat moment gebeurt.

Door te leren observeren, zonder te oordelen, wat er in ons omgaat, leren we onszelf beter kennen en kunnen daardoor vriendelijker zijn voor onszelf en anderen om ons heen. We leren zien, dat gedachten maar gedachten zijn, geluiden maar geluiden, emoties maar emoties. Dit alles komt en gaat voortdurend. We leren er met een andere blik naar kijken, zodat we er minder door overweldigd worden en er beter mee om kunnen gaan.

Door Mindfulness gaan we beter inzien, hoe onze eigen geest als een filter de wereld voor ons kleurt. We worden ons bewust van de patronen die we volgen en wat voor effect dat heeft op onszelf en op de wereld om ons heen. Door hier steeds meer van bewust te geraken, kunnen we zowel voor onszelf als voor onze omgeving positievere keuzes maken, elk moment weer.

Het gaat hierbij dus nadrukkelijk ook om Heartfulness, compassie voor jezelf en anderen. Mindfulness en Heartfulness zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Er is de laatste decennia veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van Mindfulness- en gerelateerde beoefeningen. Uit vele onderzoeken blijkt, dat Mindfulness gebieden in onze hersenen activeert, die zorgen voor een betere concentratie en een beter vermogen om positief en flexibel met uitdagingen in het leven om te gaan. E-mailen
Bellen
Info