16 Leidraden voor een Gelukkig Leven

De onderstaande 16 Leidraden zijn door de Foundation for Developing Compassion and Wisdom ontwikkeld op basis van een eeuwenoude Tibetaanse tekst en hieronder vrij vertaald uit het boek 16 Guidelines for Life, van Alison Murdoch en Dekyi-Lee Oldershaw. 

16 Leidraden voor een Gelukkig Leven vormen een programma met praktische tools en inspiratie voor het ontwikkelen van zingeving en geluk in het dagelijks leven. Het is een dynamisch, interactief en soms uitdagend programma. Ik verzorg tweedaagse 16L Niveau 1 workshops en andere 16L-geïnspireerde workshops. Het basisboek is vertaald in het Nederlands en hoort bij de tweedaagse cursus, evenals de 16L kaarten.

Hoe we denken:

Verander je gedachten, verander je leven!

1. Bescheidenheid Het bezitten van een stille kracht, die ons in staat stelt van iedereen te kunnen leren, niet te trots op onszelf te worden en ons ervan weerhoudt te denken of handelen alsof we beter zijn dan anderen.

2. Geduld Op een kalme manier de tijd nemen. Onze reflexen onder controle houden en rustig blijven. Tolerant zijn en leren af te wachten tot de tijd rijp is voor veranderingen. Diversiteit waarderen.

3. Tevredenheid Waardering voor dat wat we al hebben, in plaats van steeds te denken aan het volgende dat we willen. Matiging.

4. Vreugde Je verheugen in dagelijkse geneugten, de eenvoudige schoonheid om je heen en het vieren van grotere gebeurtenissen. Gelukkig zijn met je eigen leuke ervaringen en blij zijn met het goede dat anderen overkomt.

Hoe we handelen:

Iedere vaardige handeling creëert een betere wereld!

5. Vriendelijkheid Anderen helpen om gelukkig te zijn door hen goed te behandelen. De Gouden Regel!

6. Eerlijkheid De waarheid vertellen. Eerlijk en eervol zijn in onze omgang met anderen, geld en bezittingen.

7. Vrijgevigheid Dat wat we hebben, delen met anderen om hen te helpen. Onzelfzuchtigheid.  

8. Wijs Spreken Doordacht en niet teveel spreken. Nadenken voordat je spreekt, zodat je anderen niet kwetst.

Hoe we ons tot anderen verhouden: 

Koester anderen: onafhankelijkheid is een mythe!

9. Respect Anderen waarderen. Je realiseren dat we allemaal afhankelijk zijn van anderen. Beleefd zijn.

10. Vergeven Hervinden van rust door het loslaten van boosheid op iemand die iets kwetsend of vervelends heeft gedaan.

11. Dankbaarheid Waardering laten blijken voor wat anderen voor ons doen.

12. Loyaliteit Iemand zijn waar je op kunt bouwen. Betrouwbaarheid, standvastigheid.

Hoe we zin geven: 

Als alles verandert, is alles mogelijk!

13. Aspiratie Ernaar streven onszelf te verbeteren. Gedreven zijn om te ontwikkelen, iets te worden.

14. Principes Ervoor kiezen om oprechte en stabiele waarden te ontwikkelen en volgen, daarbij schadelijke invloeden vermijdend..

15. Dienstbaarheid Met plezier onze tijd geven aan mensen en projecten ten bate van anderen.

16. Moed Met kalme vastberadenheid accepteren van verantwoordelijkheden en uitdagingen.

E-mailen
Bellen
Info