De Zeven Stappen naar Kennis, Kracht en Compassie

De Zeven Stappen  naar Kennis, Kracht en Compassie zijn over een periode van 20 jaar ontwikkeld door Creating Compassionate Cultures en bieden een geïntegreerde pedagogiek gericht op de ontwikkeling van de wens om vriendelijk en wijs te zijn. 

CCC heeft hierover het boek Compassion in Education uitgebracht, wat op dit moment vertaald wordt in het Nederlands.

1. Bewuste Intentie: Wat wil ik / willen wij werkelijk?

2. Onderlinge Verbondenheid: Alles komt ergens uit voort en alles is verbonden

3. Verandering: Alles verandert continu

4. Waarneming: Onze (Hart)geest creëert onze werkelijkheid

5. Transformatie: Emoties kunnen getransformeerd worden

6. EmpathieBreid je inzicht uit naar anderen 

7. Compassie: Breng je compassie in de praktijk

De Stappen Eén tot en met Zes zijn ontworpen om een diep inzicht te verkrijgen in de onderlinge verbondenheid van alles dat bestaat, zowel levend als levenloos. De kinderen leren, dat ze de vrijheid en de macht hebben om harmonieuze relaties met anderen en met hun omgeving aan te gaan. Ze leren begrijpen hoe hun gedachten en handelingen onze omgeving beïnvloeden en zich als rimpelingen in de wereld verspreiden.  

De Zeven Stappen vormen een kader voor het koesteren van compassie, gebaseerd op logica en praktische ervaring door middel van een interdisciplinair, geïntegreerd curriculum.  De pedagogiek van de Zeven Stappen werkt met thematische blokken, waarbij in elk thema de Zeven Stappen doorlopen worden en dit culmineert in het in de praktijk brengen van compassie (Stap Zeven). Deze stap kan goed via een Design for Change project uitgevoerd worden.

E-mailen
Bellen
Info